Geschiedenis van de vereniging

Al meer dan 20 jaar zet de verenging zich in om alumni van de opleiding HRM (voorheen P&A) aan de Hogeschool Utrecht met elkaar in contact te laten blijven. De vereniging is opgericht op 3 mei 1993. De vereniging is destijds in het leven geroepen om de contacten tussen alle afgestudeerden van de studierichting Human Resource Management (voorheen Personeel & Arbeid) te stimuleren.

Waar komt de naam ‘De Nijenburgh’ oorspronkelijk vandaan?

De alumnivereniging is vernoemd naar het opleidingsinstituut ‘De Nijenburgh’ waar de opleiding Personeel &Arbeid werd onderwezen. In 1997 is de opleiding onderdeel geworden van de Hogeschool Utrecht en toen verdween de naam ‘De Nijenburgh’. De herkomst van de naam van de school ‘De Nijenburgh’ gaat echter ver terug in de geschiedenis. Oorspronkelijk is de naam afkomstig een villa genaamd ‘De Nijenburgh’ in Arnhem.

Een Gelderse freule die zich voor 1940 het lot van de jeugd in Arnhem aantrekt, begint met de financiering van een clubhuis ‘Kom en zie’. In datzelfde Arnhem steunt zij een opleiding voor kerkelijke werkers in villa ‘De Nijenburgh’. Met hulp van een legaat van de freule wordt in 1947 in Baarn een gereformeerde school gesticht: ‘voor jonge vrouwen en meisjes ter opleiding tot geestelijk‐ en maatschappelijk werk’. Als eerbetoon aan de freule krijgt de opleiding de naam De Nijenburgh. De school groeide uit tot onder andere de opleiding Personeel  & Arbeid. De naam is van de school is tot aan de fusie zo gebleven.