Wie zijn onze leden?

Onze leden

Het afgelopen jaar is ons ledenbestand uitgegroeid naar 550 leden. In 2014 is het ledenbestand opgeschoond. Alle leden konden er voor kiezen om zich opnieuw aan te melden indien ze lid wilden blijven van de vereniging. Hierdoor heeft de vereniging een actief ledenbestand met leden die graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen. We hebben vooral veel net afgestudeerden mogen verwelkomen. Ook hebben alumni die langer geleden zijn afgestudeerd ons weten te vinden via ons alumni-netwerk. Hier zijn wij natuurlijk erg trots op!

Interessante weetjes

De gemiddelde leeftijd van onze leden is 36 jaar en ruim een derde is afgestudeerd tussen de jaren 2011-2016. In de grafiek is de verdeling naar afstudeerjaar verder weergegeven. Het oudste lid heeft de leeftijd van 73 jaar en ons jongste lid is 21 jaar. Van alle leden woont ruim een kwart in de regio Utrecht. Momenteel is 72% van de leden een vrouw. Van de 550 leden is 58% ook lid van onze besloten LinkedIn groep en 72% volgde de voltijds opleiding.

image