Missie / visie

Missie

De missie van de alumnivereniging is om een verbinding te leggen tussen oud-studenten van de opleiding Human Resource Management (HRM) aan de Hogeschool Utrecht en het werkveld, maar ook met de opleiding HRM. Het bestuur vindt het van groot belang dat de vereniging zich ontwikkelt tot een actief netwerk, dat door leden wordt benut in hun werkzame leven. Leden kunnen elkaar benaderen om kennis uit te wisselen, maar ook het netwerk te benutten voor een nieuwe baan/opdracht of om juist een geschikte kandidaat te vinden voor een openstaande vacature. Daarnaast vindt het bestuur de interactie met de opleiding Human Resource Management een belangrijk speerpunt. De vereniging heeft de ambitie een platform te bieden waar leden studenten vinden die geïnteresseerd zijn in een bijbaan, stageplaats, onderzoeksplaats en een toekomstige baan.

Visie

Per jaar worden er gemiddeld vier thema- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij sprekers worden uitgenodigd om kennisuitwisseling op gang te brengen en waarbij er de gelegenheid is om te netwerken. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er steeds gezocht naar een juiste mix van informeren, inspireren, gezelligheid en netwerken. De Nijenburgh vindt het belangrijk activiteiten te kunnen aanbieden die aansluiten bij de wensen van de leden. Door middel van enquêtes en evaluaties wordt dit regelmatig onderzocht. In 2016 wordt voor het eerst een HR congres georganiseerd. Het doel is om dit elke twee jaar te organiseren voor onze leden.